Belgische Federale Overheid


* K.U.Leuven en FOD Sociale Zekerheid publiceren De Belgische Pensioenatlas

K.U.Leuven en FOD Sociale Zekerheid publiceren De Belgische Pensioenatlas

Datum: 23 november 2010

Op vraag van de FOD Sociale zekerheid heeft de Onderzoeksgroep Pensioenbeleid (Centrum voor Sociologisch Onderzoek) van de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) de beschikbare gegevens over de Belgische pensioenen grondig geanalyseerd. Deze analyses staan in de 'Pensioenatlas 2010'.

De analyses geven een beeld van de huidige pensioenbescherming. Het is op basis van deze informatie dat het toekomstig pensioenbeleid overdacht moet worden en dat goede besluitvorming mogelijk wordt. De Pensioenatlas reikt op een toegankelijke en betrouwbare wijze cijfermateriaal aan over de hoogte en de ongelijke verdeling van de Belgische pensioenen.

Op deze manier toont men aan in welke mate en voor welke groepen de Belgische pensioenen (on)toereikend zijn. Het pensioenbeleid staat immers voor een dubbele uitdaging:

* Enerzijds is er de financiële houdbaarheid: hoe krijgen we in de toekomst de pensioenen op een stabiele manier gefinancierd?
* Anderzijds de sociale houdbaarheid van het pensioensysteem: in welke mate kunnen we nu en in de toekomst de toereikendheid van de pensioenen en de welvaart van een groeiende groep ouderen garanderen?

Door de zwakke plekken en ongelijkheden in het pensioensysteem bloot te leggen, geeft de Pensioenatlas basisinzichten om gefundeerde antwoorden op deze vragen mogelijk te maken.

Raadpleeg de Belgische Pensioenatlas (pdf, 138 p. - 4,22 MB)

Meer informatie in het persbericht van de FOD Sociale zekerheid (pdf, 2 p. - 67 kB)
Zie het origineel