Ministerie van Defensie

Defensie niet betrokken bij vacaturebladen

23 november 2010, 16.15 uur

Diverse kleine uitgevers produceren vacaturebladen gericht op Defensiepersoneel. De suggestie wordt vaak gewekt dat Defensie mede verantwoordelijk is voor de uitgave. Defensie is echter niet betrokken bij de totstandkoming of verspreiding van deze bladen.

Defensie publiceert interne vacatures op een eigen vacaturebank en via het Dienstencentrum Externe Bemiddeling kan personeel hulp krijgen bij het vinden van een baan buiten Defensie.

Het is bekend dat bedrijven onder valse voorwendselen zijn benaderd om te adverteren in de bladen. Bedrijven die zich benadeeld voelen door de uitgevers van vacaturebladen kunnen contact opnemen met het Steunpunt Acquisitiefraude via 055-5059780 of www.fraudemeldpunt.nl.