Kritiek ondernemers op bezuinigingen minister Verhagen

23/11/2010 16:28

VNO-NCW

DEN HAAG, 23 NOVEMBER 2010 - De ondernemingsorganisaties

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben kritiek op het besluit van minister Verhagen om nu al fors te bezuinigen op onder meer innovatiegelden voor het zogenoemde topgebiedenbeleid, terwijl dat nog niet eens in de steigers staat.

Het topgebiedenbeleid, de samenhangende ondersteuning van de meest kansrijke sectoren waarmee Nederland in de toekomst zijn geld moet verdienen, is nota bene het motorblok van het nieuwe ministerie van ELI. Wezenlijk onderdeel in het topgebiedenbeleid zijn de innovatieprogramma's voor publiekprivate samenwerking op onderzoeks- en innovatiegebied en juist daar wordt nu al een kwart op bezuinigd. VNO-NCW en MKB Nederland vinden het onjuist dat er in lopende programma's wordt gesneden. De ondernemersorganisaties pleiten voor uitstel van ombuigingen totdat duidelijk is hoe het topgebiedenbeleid er uit gaat zien.

VNO-NCW en MKB Nederland vinden niet dat de innovatievouchers moeten worden geschrapt. Wel kunnen de budgetten van de vouchers en de Innovatie Prestatie Contracten samen worden gebracht, zodat beter maatwerk kan worden geleverd voor de verschillende sectoren.