Thea Leeuwangh van het CIZ verkozen tot Zorgheld

23/11/2010 16:30

Werken aan de Zorg

Op de bijeenkomst 'Meer Tijd voor de Cliënt' van Werken aan de Zorg bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ) te Diemen is Thea Leeuwangh verkozen tot Zorgheld. Vanaf oktober 2010 streden drie zorgprofessionals om deze titel. De zorgheld is iemand die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het verbeteren van de zorg. Thea zorgde er met haar gezonde verstand en een creatieve interpretatie van een aantal regels en wetten voor dat ruim 3000 chronisch zieke kinderen thuis de zorg krijgen die ze permanent nodig hebben.

Naast Thea waren Mark Wesseling (manager Zorgproces Ondersteuning bij Lentis) en Ruud Jonkman (directeur bij Thuiszorg Rotterdam) genomineerd. Thea won de verkiezing met 37% van de bijna 3000 uitgebrachte stemmen.

Thea is beleidsmedewerker bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ beslist namens het ministerie van VWS of mensen in aanmerking komen voor AWBZ-zorg. Zo kreeg Thea te maken met een kindje dat medisch specialistische verpleging, zoals thuisbeademing, nodig had. Door een wijziging in de Zorgverzekeringswet bleek deze zorg niet meer onder de AWBZ te vallen, waardoor het kindje alleen in een hospice kon worden beademd. Thea: 'Ik heb er toen bij VWS op aangedrongen om deze zorg voorlopig toch nog onder de AWBZ te laten vallen. Daar zijn ze mee akkoord gegaan.'

Vervolgens heeft Thea een simpele oplossing bedacht om ervoor te zorgen dat alle kinderen die in aanmerking komen voor medisch specialistische verpleging, zo snel mogelijk deze zorg krijgen. Ze heeft stickervellen gemaakt die medisch kinderdagverblijven en kinderhospices op een aanvraagformulier voor AWBZ-zorg konden plakken. 'Als we bij het CIZ zo'n sticker aantreffen, weten we meteen dat het goed zit en kunnen we direct de indicatie afgeven', aldus Thea. Dankzij haar snelle interventie hebben 3000 kinderen die tussen de wal en het schip dreigden te vallen, toch nog thuisbeademing via de zorgverzekeraar gekregen.

Werken aan de Zorg

De verkiezing van de Zorgheld maakt deel uit van Werken aan de Zorg. Werken aan de Zorg bestaat uit een zestal inventarisaties van de resultaten van het door VWS gevoerde beleid. Eerder werden de thema's 'Kosten & Kwaliteit' en 'Bouw en Diversiteit van Wonen' onder de loep genomen. Na 'Meer Tijd voor de Cliënt' volgt het thema 'Aantrekkelijke Arbeidsmarkt'.

In de onderzoeken wordt gekeken naar de landelijke resultaten en trends. Maar er is ook oog voor de zorgaanbieders, projecten en zorgprofessionals die er in positieve zin uit springen. Voor die laatsten wordt rond elk thema een verkiezing van de zorgheld georganiseerd.

http://www.werkenaandezorg.nl