Gemeente Maassluis

Eerste stap gezet naar viering 400 jaar Maassluis

Het is een bepalende datum in de geschiedenis van Maassluis: 16 mei 1614. Het is op die dag dat Maeslandsluis loskomt van Maasland en voortaan zelfstandig door het leven gaat als Maassluis. De bezielende kracht hierachter was dominee Fenacolius die de Gecommitteerde Raden van de scheiding op die 16de mei wist te overtuigen. Johan van Oldenbarnevelt ondertekende daarop de `Akte van Scheiding'.

Het is nu 2010 en we naderen nu de vierhonderdste verjaardag van Maassluis, al lijkt het nog zo ver weg. Vierhonderd jaar Maassluis, het is een mijlpaal die we niet zomaar voorbij mogen laten gaan en daarom hopen we straks een mooi feestjaar te kunnen vieren, evenals het geval was in 1914 en 1964.

Maandagavond 22 november 2010 is hiervoor op het stadhuis een begin gemaakt met een kennismaking van leden van een werkgroep die zich hier de komende jaren voor willen gaan inzetten, met burgemeester Koos Karssen aan het roer. Het zijn mensen die afkomstig zijn uit allerlei facetten van de Maassluise samenleving.

Is er al iets bekend over het programma van 2014? Nee, dat is nog veel te vroeg, we zijn nog maar bij het begin van het begin. Het is bovendien ook de bedoeling dat ideeën hiervoor vanuit de stad komen, van de Maassluizers zelf. Maar één ding is zeker: 2014 wordt een jaar om nooit te vergeten.