Gemeente Noordwijkerhout


Persbericht van de VVD over aftreding

Dit is een persbericht van de VVD fractie, de gemeente is niet inhoudelijk verantwoordelijk

Vrijdag 19 november heeft Alfons Morssink kenbaar gemaakt, dat hij zijn functie als wethouder op 16 december 2010 neer zal leggen. Dit besluit is het gevolg van een tweetal intensieve gesprekken, die de fractie en de wethouder in de afgelopen dagen hebben gevoerd. De fractie van de VVD heeft begrip voor zijn besluit en respecteert dit besluit.

In de komende periode zal een interim-wethouder worden aangesteld, die de lopende dossiers zal behartigen. De fractie heeft oud-wethouder mr. J.C.F. Knapp bereid gevonden om deze tijdelijke functie op zich te nemen. Deze interim-periode zal ongeveer zes maanden gaan duren. In deze periode zal de fractie zich beraden over de structurele opvolging.

Met het kiezen voor deze constructie is in de ogen van de fractie de continuïteit van de werkzaamheden van het college gewaarborgd en zullen de belangen van de inwoners van Noordwijkerhout het beste worden gediend.