Gemeente Noordwijkerhout


Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Duinstraat

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken bekend, dat op grond van de inspraakverordening, vanaf woensdag 24 november 2010 voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Duinstraat.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Herenweg 4 of hieronder via de link bekijken. Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met dinsdag 4 januari 2011.

* Het voorontwerpbestemmingsplan Nieuwe Duinstraat

Ligging plangebied en omschrijving plan

Het plangebied bestaat uit de Nieuwe Duinstraat, beide zijden, en een klein deel van de Koninginneweg tot aan de Havenstraat. Aan de andere zijde wordt het plangebied begrensd door de Schoolstraat. Voor de locatie zijn plannen voor de sloop en nieuwbouw van de woningen, in nagenoeg dezelfde stedenbouwkundige opzet als de huidige situatie in de Nieuwe Duinstraat.

Inspraakreacties

Tijdens de terinzagetermijn kan iedereen zijn of haar reactie op de plannen kenbaar maken aan het college. Schriftelijke inspraakreacties kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout, postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout.