Gemeente Noordwijkerhout


Verkeersbesluit Rusthof

Het college van burgemeester en wethouders op 16 november 2010 besloten een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (C01) in het Rusthof in te stellen met uitzondering van (brom)fietsers en ontheffingshouders.

Inzien en bezwaar

Het besluit ligt van 24 november 2010 tot 6 januari 2011 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Herenweg 4 in Noordwijkerhout. Tot 6 januari 2011 kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout. Ook kunnen zij, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. De president kan een voorlopige voorziening treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.