360 Marketing Solution van Reed Business genomineerd voor LOF Prijs

23/11/2010 16:44

Reed Business

360 Marketing Solution van Reed Business is een van de vijf genomineerden voor de LOF Prijs voor Vakinformatie 2011. Op 31 januari wordt in De Hermitage in Amsterdam de winnaar van deze prestigieuze prijs bekend gemaakt.

Bij 360 Marketing Solution draait het om de vraag van de adverteerder: tansparantie, meetbaarheid en effectiviteit van zijn communicatie uitingen.

Sales Director Erwin Lopulalan: "We zijn erg blij met deze nominatie. Met dit

vernieuwende concept spelen wij volledig in op deze vraag. Dat laatste werd duidelijk in het B2B Media Trends onderzoek van het NUV, dat overigens ook de organisator van de LOF Prijs is. Adverteerders gaven in dat onderzoek aan dat zij vinden dat de adviesrol voor het inschakelen van de diverse mediumtypen bij de uitgever ligt. Ook in de laatste PWC Media Outlook kregen we dit weer bevestigd."

Twee nominaties voor Reed Elsevier

Naast 360 Marketing Solution is ook REAXYS van Elsevier genomineerd. Elsevier is, net als Reed Business, onderdeel van Reed Elsevier.

Reaxys(R) is Elsevier's 'workflow solution' voor onderzoekers in de chemie. De web-based applicatie combineert reactie- en samenstellingsdata in de biologische, organische, anorganische en fysische chemie met syntheseplanning. Reaxys(R) biedt chemici in één oogopslag snelle toegang tot voor hen relevante informatie uit wetenschappelijke bronnen. De tool helpt hen aanzienlijke tijdwinst te boeken in het werkproces. Zie www.info.reaxys.com voor meer informatie.

Andere genomineerden

De andere drie genomineerden voor de LOF Prijs voor Vakinformatie zijn:


- Duurzaam Gebouwd - CEO Media BV


- food inspiration magazine - shoot my food


- Skipr Mashup - Springer Media

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl

http://www.reedbusiness.nl

http://www.reedbusiness.nl