Gemeente Bedum


Start pilot beperking overlast hondenpoep

23 november 2010
Wethouders plaatsen honden-halte1 Wethouder Henri te Velde van Openbare Werken en Egbert Zwart van Milieuzaken hebben dinsdag 23 november het startsein gegeven voor een pilot waarmee de overlast door hondenpoep moet worden beperkt. Dat gebeurt op de hoek van de Schoolstraat en De Lijnbaan in Bedum. De wethouders plaatsten daar met behulp van een kraan gezamenlijk een zogenaamde 'hondenhalte'; een voorziening waar hondenbezitters zakjes uit een dispenser kunnen halen en die - na het zakje gevuld te hebben met de behoefte van de hond - kwijt kunnen in een afvalbak.

De groenstrook langs de Schoolstraat, tussen De Lijnbaan en St. Hubertusholt, is aangewezen als proefgebied. De gemeente plaatst daar vier 'hondenhaltes' en een aantal afvalbakken. Hondenbezitters uit de buurt krijgen een brief waarin de pilot wordt aangekondigd en om medewerking wordt gevraagd.
De pilot heeft de duur van een jaar. In het najaar van 2011 wordt bekeken of de maatregelen inderdaad hebben geleid tot minder hondenpoep in de bewuste groenstrook. Als dat het geval is dan overweegt de gemeente ook op andere locaties voorzieningen te plaatsen.

De roep uit de Bedumer samenleving om iets aan het hondenpoepprobleem te doen, is vrij aanzienlijk. Toch blijkt uit objectief onderzoek (de 'schoonmonitor' van ingenieursbureau DHV) dat het probleem in de gemeente bepaald niet moet worden overdreven. Om toch tegemoet te komen aan de geluiden uit de samenleving besloot het college, na consultatie van de gemeenteraad, de pilot te starten. Met die pilot is een bedrag van rond de 7.000 Euro gemoeid.