Provincie Utrecht

Vriendschapsmemorandum Zuid-Moravië

Na evaluatie van de samenwerking met de Tsjechische regio Zuid-Moravië binnen een partnerschapverdrag sinds 2006, benadrukt de provincie Utrecht de banden tussen de regio's met een vriendschapsmemorandum.

Uit de evaluatie bleek dat samenwerking op beleidsinhoudelijk niveau onvoldoende gerealiseerd werd. Samenwerking zal niet langer plaatsvinden op structureel niveau, maar bij gelegenheid. Samenwerking op ad hoc- en projectbasis blijven hierdoor mogelijk.

Aangezien Zuid-Moravië lid zal worden van het PURPLE netwerk, zal ook in dit netwerk samenwerking plaatsvinden. Het vriendschapsmemorandum doet recht aan de voorgaande jaren van samenwerking, de conclusies van de evaluatie en het nieuwe samenwerkingsbeleid van de provincie Utrecht.

Voor persinformatie:
marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl, (030) 258 20 07 / 06 18 30 04 72

Voor algemene vragen:
info@provincie-utrecht.nl, (030) 258 91 11