Rijksuniversiteit Groningen

Vidi's voor negen excellente RUG-onderzoekers

Datum: 23 november 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft landelijk aan 88 onderzoekers een Vidi-subsidie toegekend, waarvan negen aan onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen. Elke wetenschapper krijgt een bedrag van maximaal 800.000 euro om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Alles bij elkaar verdeelt NWO ruim 70 miljoen euro onder de Vidi-laureaten.

NWO ontving in deze ronde aanvragen van 556 onderzoekers. Met 88 toekenningen is het honoreringspercentage vijftien procent; het laagste ooit binnen de Vernieuwingsimpuls. Omdat NWO over onvoldoende middelen beschikt, is de organisatie gedwongen veel goede onderzoekers af te wijzen.

NWO ziet het steunen van getalenteerde onderzoekers in hun wetenschappelijke carrière echter wel als een essentiële voorwaarde voor wetenschappelijke vernieuwing. NWO zet daarom de komende jaren sterk in op het steunen van wetenschappelijk talent.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De Vidi's hebben daarbij laten zien dat zij met vernieuwende ideeën kunnen komen én deze succesvol en zelfstandig tot ontwikkeling kunnen brengen. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met de Vidi-subsidie kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland. Alle aanvragen werden beoordeeld op de criteria kwaliteit van de onderzoeker en kwaliteit, innovatief karakter en verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast tellen een aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie en overtuigingskracht mee in de beoordeling. Ook kunnen sinds 2009 onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden in hun voorstel ingaan op de impact of de relevantie van hun onderzoek voor de samenleving en de industrie. Dit was eerder alleen mogelijk in de technische wetenschappen.

Vernieuwingsimpuls

De Vidi-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, een reeks van drie zeer prestigieuze subsidievormen. De andere twee subsidies zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Alle Groningse Vidi's op een rij

Hier vindt u een alfabetische lijst met de gehonoreerden die werken aan de RUG of het UMCG en een indicatieve titel van het onderzoeksproject.

Hear with your ear, hear with your brain
Dr. D. (Deniz) Baskent (v) 11-08-1973, Ankara (Turkije), UMCG - Otorhinolaryngology
The human brain restores degraded speech and enhances its intelligibility. This research project aims to use the restoration phenomenon to study the interactions between the brain and the ear, specifically for speech understanding by hearing-impaired listeners and users of hearing devices.

Hoe chemie het heelal vorm geeft
Dr. S.M. (Stéphanie) Cazaux (v) 02-05-1973, La Rochelle (Frankrijk), RUG - Sterrenkunde
Sterren ontstaan in een omgeving bestaande uit gas en vaste stofdeeltjes. De chemie die plaatsvindt op deze stofdeeltjes beïnvloedt de vorming van sterren en is tevens verantwoordelijk voor de aanwezigheid van moleculen noodzakelijk voor het ontstaan van leven. Dit onderzoek richt zich op de oorsprong van sterren en leven door middel van laboratoriumexperimenten, theorie en (astronomische) waarnemingen.

Nabootsen van de iriserende kleuren van scarabeeën Dr. N. (Nathalie) Katsonis (v) 22-02-1978, Wenen (Oostenrijk), RUG - Chemistry
De kleuren van scarabeeën worden veroorzaakt door complexe structuren gebaseerd op de vorm van een spiraal. Geïnspireerd op deze structuren zullen onderzoekers nieuwe materialen creëren die licht en energie reflecteren, zoals scarabeeën dat doen. Deze materialen zullen toegepast worden om energie te besparen.

Bloedstollende reparatie van de lever
Dr. J.A. (Ton) Lisman (m) 10-03-1976, Arnhem, RUG - Chirurgie Wanneer een deel van de lever chirurgisch wordt verwijderd, groeit deze in korte tijd weer aan tot zijn oorspronkelijke grootte. Bloedplaatjes regisseren het herstel van de beschadigde lever. In dit onderzoek wordt duidelijk hoe bloedplaatjes deze bijzondere functie vervullen.

Zit vruchtbaarheid in de genen?
Prof. dr. M. (Melinda) Mills (v) 26-09-1969, Red Deer (Canada), RUG - Sociologie
Een omvangrijk uitstelproces heeft zich voltrokken in de leeftijd bij eerste geboorten, naast de groei van onvrijwillige onvruchtbaarheid in Europa. Dit onderzoeksproject richt zich op de rol van genen, de omgeving en hun interactie, met het oog op oorzaken en het ontwikkelen van interventies.

Wat zijn de kansen?
Dr. J.W. (Jan-Willem) Romeijn (m) 13-08-1975, RUG - Faculteit Wijsbegeerte
Artsen, politici, beleggers, en onderzoekers, in het ongewisse maakt iedereen gebruik van kansen. Maar wat zeggen die kanspercentages precies? De onderzoekers formuleren een antwoord op deze vraag en verbeteren aan de hand daarvan de methoden waarmee kansen worden bepaald.

Ziekteproces dengue ontrafeld
Dr. J.M. (Jolanda) Smit (v) 15-04-1975, Uitwierde, UMCG - Medische Microbiologie
Er worden wereldwijd jaarlijks 50 tot 100 miljoen mensen besmet met het denguevirus. Ongeveer 500.000 mensen ontwikkelen een bloederige koorts. In dit onderzoek wordt onderzocht welke processen een rol spelen bij het ontstaan van een ernstig ziektebeeld.

Electron transport through polymeric nanostructures Dr. habil. M.A. (Meike) Stöhr (v) 14-07-1971, Ludwigsburg (Duitsland), RUG - Zernike Institute for Advanced Materials
The usage of low-dimensional conducting polymers as active materials in nanoelectronic devices is a promising alternative to conventional silicon-based materials. With the aid of a new modular concept, researchers will fabricate such polymers on surfaces and study their electronic and structural properties.

Ecologie van gezonde eieren
Dr. B.I. (Irene) Tieleman (v) 15-06-1973, Groningen, RUG - Dierecologie Eieren beschermen zichzelf tegen infectie met bacteriën uit het nest. De kans op infectie varieert met leefomgeving. De onderzoekers bestuderen eieren en nesten in tropen, woestijnen en andere gebieden. Dit geeft inzicht in de evolutie van afweersystemen van vogels.

Laatst gewijzigd: 23 november 2010 15:31