Radboud Universiteit Nijmegen


Nog drie Vidi-subsidies voor Radboud Universiteit

Datum bericht: 23 november 2010

Dr. Herma Cuppen van de afdeling theoretische chemie van het Institute for Molecules and Materials, dr. Lotte Jensen, docent oudere Nederlandse letterkunde aan het Institute for Historical, Literacy and Cultural Studies en dr. Hilde Bras, binnenkort werkzaam aan hetzelfde instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen, ontvangen elk een Vidi-subsidie van 800.000 euro.
Eerder werd al bekend dat zeven andere Radboudwetenschappers deze eervolle subsidie hadden verworven. In totaal heeft de Radboud Universiteit Nijmegen tien van de in totaal 88 door de Nederlandse Organisatie voor wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vergeven Vidi's gekregen.

De kracht van de familie
Dr. Hilde bras komt vanuit de VU Amsterdam naar het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies van de Radboud Universiteit. De afgelopen 160 jaar is het kindertal in Europa sterk gedaald. Regionaal zijn daarbij grote verschillen. Hilde Bras gaat onderzoeken wat de invloed is van familie op vruchtbaarheidsgedrag. Ze vergelijkt familie-invloeden tussen Europese regio's met verschillende typen familierelaties.

Beweging in vaste lagen
Dr. Herma Cuppen onderzoekt bewegingen van moleculen in vaste stoffen. Moleculen in vaste stoffen blijken te kunnen bewegen over soms lange afstanden. Deze bewegingen zetten processen in gang die belangrijk kunnen zijn voor het vormen van bouwstenen voor leven in de ruimte of voor de levensduur van medicijnen. Herma Cuppen gaat deze bewegingen in kaart brengen en mogelijk beïnvloeden.

De Nederlandse identiteit in oorlogs- en vredesliteratuur Dr. Lotte Jensen onderzoekt de rol van oorlogs- en vredesliteratuur in het ontstaan van een vroegmoderne Nederlandse identiteit. In tijden van oorlog spelen nationale gevoelens hoog op. Vroeger werden deze vooral verspreid via de literatuur, omdat de literatuur een van de belangrijkste opiniemakers vormde.

Zie voor het totaaloverzicht van Viditoekenningen aan Radboudwetenschappers het persbericht