Rijksvoorlichtingsdienst

Koningin bezoekt Rotterdamse wijk Bloemhof

Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de wijk Bloemhof in Rotterdam. Zij werd begeleid door de burgemeester van Rotterdam, ing. A. Aboutaleb.

De Koningin liet zich in buurthuis Oleander informeren over de Rotterdamse veiligheidsaanpak. Rotterdam werkt per wijk met een aanpak op maat. Het gaat hierbij om een combinatie van preventieve, sociale, fysieke en economische maatregelen om een wijk veiliger te maken. Rotterdam werkt hierbij samen met gemeente, politie, justitie en diverse organisaties als GG&GD. Ook bewoners worden intensief betrokken bij de aanpak van de wijk. De Koningin sprak met vertegenwoordigers van de betrokken instanties over de toezicht en handhaving in de wijk.

Na een rondwandeling door de wijk, sprak de Koningin over de integrale benadering bij de aanpak van woonoverlast. Overlast door jongeren kreeg hierbij speciale aandacht. De Koningin sprak met onder andere vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie, de woningbouwcorporatie en de politie over de huidige situatie en de aandachtspunten en uitdagingen voor de toekomst van de wijk Bloemhof.