Gemeente Ede

dinsdag, 23 november 2010

Namen straten Enkawijk verwijzen naar historie Enka

info@ede.nl

De straatnamen in de nieuw te bouwen wijk op het voormalige terrein Enka verwijzen naar de historie van de fabriek. Voor het eerst te bebouwen gedeelte is gekozen voor namen van personen, die van betekenis zijn geweest voor de kunstzijdefabriek.

Dat heeft het Edese college van burgemeester en wethouders vandaag besloten op advies van de gemeentelijke commissie Naamgeving Wegen.

Straatnamen

Het gaat om de volgende namen:
Enkalaan, vernoemd naar de eerste naam van de fabriek.

Heimanslaan, vernoemd naar dokter Heimans. Hij was van 1925 tot 1963 bedrijfsarts van Enka. Verder is hij belangrijk geweest bij de oprichting van het Julianaziekenhuis in Ede.

Van den Boschlaan, vernoemd naar Jonkheer J.M. van den Bosch. Hij was leider van de bouw van de fabriek en is er de eerste directeur geweest. Later kwam hij terug in Ede als chef Technische Dienst.

Tesselhofflaan, vernoemd naar P. Tesselhoff. Hij was van 1955 tot 1964 bedrijfsdirecteur.

Roseboomlaan, vernoemd naar A. Roseboom. Hij was naast medewerker op de Enka ook wethouder van de gemeente Ede. Hij stond bekend als een sociaal man en een warme persoonlijkheid.

Nolethof, vernoemd naar H. Nolet. Hij was bedrijfsdirecteur van 1937 tot 1952. Het is hem gelukt om tijdens de oorlogsjaren onder moeilijke omstandigheden bedrijf en bemanning bij elkaar te houden.

Uiterwaalhof, vernoemd naar H. Uiterwaal, één van de laatste directeuren van Enka. Hij heeft er toe bijgedragen dat de fabriek niet al in het jaar 2000 maar in 2002 gesloten werd.

Productieproces

Het is de bedoeling dat alle namen in de nieuwe wijk gaan verwijzen naar de Enka. Zo zullen de namen van later aan te leggen straten bijvoorbeeld verwijzen naar het productieproces.