Waterschap Rivierenland

Stuurgroep Werkendam adviseert buitenwaartse variant dijkverbetering

Een deel van de Merwededijk bij Werkendam (Sleeuwijksedijk) is niet stabiel genoeg en moet verbeterd worden. Twee varianten waren in beeld: een buitenwaartse verschuiving van de dijk (richting de rivier) van 25 meter in combinatie met een damwand en een binnenwaartse verschuiving waarbij de huizen worden gesloopt en herbouwd. De stuurgroep dijkverbetering Werkendam adviseert Waterschap Rivierenland de buitenwaartse variant verder uit te werken.

Eind februari 2011 conceptontwerp dijk

Redenen om de binnenwaartse variant niet verder uit te werken zijn volgens de stuurgroep onder andere de extra kosten die deze variant met zich meebrengt en onvoldoende draagvlak onder bewoners. Deze redenen wegen zwaarder voor de stuurgroep dan eventuele voordelen zoals de duurzaamheid van de binnenwaartse oplossing.
Het waterschap gaat de buitenwaartse variant met damwand verder uitwerken. Op dit moment vindt er een actualisatie van het grondmechanisch onderzoek plaats. De resultaten van dit onderzoek kunnen nog invloed hebben op het uiteindelijke ontwerp van de dijk. Eind februari 2011 verwacht het waterschap dat bekend is hoe het conceptontwerp van de dijk er uitziet. Dit concept wordt besproken met de bewoners tijdens een informatiebijeenkomst.