Gemeente Lingewaard


Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken op grond van artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekend, dat zij op 16 november 2010 hebben besloten om de Gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen aan te gaan. De gemeenteraad heeft hiervoor toestemming verleend. Deze regeling treedt in werking op 1 december 2010.

U kunt de regeling inzien bij de Gemeentewinkel Lingewaard te Huissen. De regeling is tevens digitaal beschikbaar via deze link. Tegen de regeling of het besluit om de regeling te treffen kan geen beroep worden ingesteld.

Park Lingezegen is een landschapspark in aanleg, gelegen tussen Arnhem-zuid, Nijmegen-noord, Elst, Huissen en Bemmel, dat ruimte biedt aan recreatie, natuur, water en de landbouw. Het parkgebied dat geheel ligt op het grondgebied van Overbetuwe en Lingewaard is ook aangewezen als rijksbufferzone, waardoor het behoud van open ruimte tussen de steden en de andere woonkernen is gewaarborgd.

Realisatie, beheer en duurzame instandhouding van het park gebeurt op basis van een samenwerkingsverband van meerdere overheden. De gemeenschappelijke regeling formaliseert die samenwerking en leidt tot de oprichting van een openbaar lichaam, genaamd Parkorganisatie. De Parkorganisatie zorgt voor realisatie en coördinatie van het beheer van Park Lingezegen. Meer informatie over Park Lingezegen kunt u vinden op www.parklingezegen.nl en op de website van de gemeente.

(Geplaatst: 23 november 2010)