Royal Haskoning


23-11-2010
Procesingenieur Royal Haskoning wint prijsvraag NAP De procesindustrie heeft veel oppervlaktes, zoals pijpleidingen en opslagtanks, die meer toegevoegde waarde zouden kunnen leveren, meent procesingenieur Serdar Erdag van Royal Haskoning. Hiervoor ontving hij op 18 november de hoofdprijs van het Platform van de Nederlandse procesindustrie (NAP).
NAP schreef eind 2009 in het kader van het 50-jarig jubileum een prijsvraag uit onder het motto: `Wie bedenkt het meest innovatieve technische concept voor een kleinere footprint van de procesindustrie?' Procesingenieur Serdar Erdag: `Toen ik nadacht over een concept om de voetafdruk van de procesindustrie te verminderen, besefte ik dat de minimalisatiefilosofie ook de innovatieve ideeën beperkt. Daarom heb ik mij gericht op nieuwe ideeën die uitgaan van waardecreatie in plaats van het reduceren van de voetafdruk, waardoor je uiteindelijk een positieve voetafdruk creëert. Ik wilde het simpel houden.

In de procesindustrie zijn er veel oppervlaktes die niet worden gebruikt. Denk aan de buitenkanten van opslagtanks en pijpleidingen. Deze oppervlaktes wilde ik gebruiken om toegevoegde waarde te creëren, bijvoorbeeld door de CO2 die vrijkomt voor de productie van algen in te zetten. De algenreactoren worden rond de tanks geplaatst. Om het concreet te maken, heb ik een business case uitgewerkt. Daaruit blijkt dat het concept haalbaar is en opbrengsten voor de procesindustrie oplevert.'

De algenproductie was overigens niet het enige idee waarvoor Serdar Erdag een prijs ontving. Zijn andere suggestie was om bijvoorbeeld pijpleidingen en opslagtanks van een speciale verf te voorzien die CO2 kan opvangen. `Door middel van een milieuvriendelijk oplosmiddel zouden we het broeikasgas kunnen adsorberen om het vervolgens weer nuttig toe te kunnen passen. Voor zover ik weet is een dergelijke verf nog niet op de markt, maar ik kan mij voorstellen dat wij dit met een andere partij, bijvoorbeeld een universiteit, verder ontwikkelen. Tijdens het diner na afloop van de prijsuitreiking toonden verschillende bedrijven interesse voor mijn ideeën.'