Rijksoverheid


Brief aan de Tweede Kamer met aanbieding van het tweede verslag van het Comité van Toezicht ILG

Kamerstuk | 23-11-2010

Hiermee biedt de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Kamer het Tweede Verslag van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aan.

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het Tweede Verslag van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aan. In dit Tweede Verslag gaat het Comité van Toezicht (CvT) nader in op de stand van de prestaties, de financiële middelen en de systeemverantwoordelijkheden voor het ILG. Het eerste verslag heb ik u reeds toegezonden, tezamen met de landelijke rapportage Midterm Review ILG `ILG in uitvoering' (Kamerstuk 29717, nr. 17 met bijlagen).
De aanbevelingen uit dit verslag zullen worden betrokken bij de herijking en decentralisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en ILG. Op 15 november jl. heb ik hierover een eerste gesprek gehad met de gedeputeerden landelijk gebied van alle provincies

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

dr. Henk Bleker

Bijlagen

Tweede Verslag van het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

In dit Tweede Verslag gaat het Comité van Toezicht (CvT) nader in op de stand van de prestaties, de financiële middelen en de ...

Rapport | 23-11-2010 | EL&I
Zie het origineel

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051