Rijksoverheid


Tekorten personeel in Nederlandse operatiekamers

Tekorten personeel in Nederlandse operatiekamers

PDF document | 2 pagina's | 77 KB

Kamerstuk | 23-11-2010 | VWS

Download

Zie het origineel

Met deze brief reageert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op een brief van Holla Advocaten van 19 november 2009. In afwachting van een uitspraak van het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch in deze zaak, heeft de reactie enige tijd op zich laten wachten.

Bijlagen

Afschrift brief aan Holla Advocaten

Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een uitspraak van het Gerechtshof inzake convenant 'Samen ...

Brief | 04-10-2010 | VWS

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zie ook


* Werken in de zorg | Onderwerp | VWS

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051