Gemeente Zwolle

Uitvoering project Burg. Roelenweg Oost nadertDe daadwerkelijke uitvoering van het project aan de Burgemeester Roelenweg Oost komt steeds dichterbij. Sinds de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is er op verschillende fronten vooruitgang geboekt.

Zo is het tekort voor het project teruggebracht, mede dankzij de provincie Overijssel die een bijdrage van EUR 2 miljoen euro heeft toegezegd, en zijn de lokale en regionale woningcorporaties en lokale onderwijsinstellingen inmiddels intensief betrokken bij het project.

Eigenaren

Het is de bedoeling dat de lokale en regionale corporaties door middel van een Commanditaire Vennootschap (CV) in het project deelnemen. Hiermee worden zij eindbelegger en tevens eigenaar van het gebouw.

Begin volgend jaar wordt hierover duidelijkheid verwacht. Zodra dit rond is, kan vervolgens de contractvorming worden afgerond. Hiermee komt dan de daadwerkelijke uitvoering van het project een enorme stap dichterbij. De planning is om begin 2011 dan de planologische procedure op te starten.

Geclusterde zorgvoorziening en studenteneenheden

Aan de Burgemeester Roelenweg komt een geclusterde zorgvoorziening, circa 475 studenteneenheden en een parkeergarage voor deze voorzieningen. Het totale complex heeft een bruto vloeroppervlak van circa 24.500 m2.

Met de komst van deze voorzieningen kan ook de infrastructuur aan de Pannekoekendijk en de Burgemeester Roelenweg verbeterd worden. Het gaat dan om het vergroten van de rotonde en de aanleg van een vrijliggend fietspad.

Goed bereikbaar

Wethouder Dannenberg over de ontwikkeling aan de Burgemeester Roelenweg: "De ontwikkeling van studentenhuisvesting en een zorgvoorziening aan op deze plek is een prachtige aanvulling op het reeds bestaande aanbod in onze stad. Het is ook nog eens een prachtige, goed bereikbare, A-locatie op steenworp afstand van de binnenstad. Er is ons daarom alles aan gelegen om deze locatie goed te ontwikkelen".
* Impressies van het project (zip-bestand, 41 mb)

Zie het origineel