CDA


Bruins Slot: Meer boots on the ground, minder boots on the desk dinsdag 23 november 2010

De Tweede Kamerfractie sprak deze week over het begrotingsonderdeel personeel van het ministerie van Defensie. Namens het CDA voerde Hanke Bruins Slot het woord. Defensie gaat deze regeringsperiode een zware tijd tegemoet. Vorige week maakte minister Hillen al bekend dat er 10.000 banen zullen moeten gaan verdwijnen. Bruins Slot: âDe toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Een deel van het materieel staat stil, leveringen zijn vertraagd, er is een tekort aan kleding en uitrusting, reparaties worden later uitgevoerd en het oefenprogramma van eenheden is fiks gekort. In 2011 geldt er een algemene vacaturestop voor burgers en een selectieve vacaturestop voor militairen. Dat is hard, maar het is wel de realiteitâ. Daarom riep Bruins Slot de minister op om duidelijk en eerlijk naar het personeel te communiceren over de op handen zijnde plannen.

Bruins Slot duidde waar de organisatorische problemen momenteel binnen Defensie uit bestaan. âEr zijn te veel burgers, kolonels en generaals dan voor de organisatie betaalbaar is. Met de inkrimping van de organisatie van de afgelopen twintig jaar zou de trap van bovenaf schoongeveegd moeten zijn. Dit is niet gebeurdâ. Daarom riep Bruins Slot de minister op hier alsnog naar te kijken. âMeer boots on the ground, minder boots on the deskâ, vatte Bruins Slot het samen. Bruins Slot was het niet eens met het PVV-plan om geen mensen meer aan te nemen met een dubbele nationaliteit. âWe streven er in het algemeen naar om dubbele nationaliteiten terug te dringen. Maar er zijn veel mensen die de keuze niet hebben. Daarnaast zegt het niet perse iets over je loyaliteit. Het kan ook iets positiefs zeggen over de verbondenheid met je land als je bereid bent om in het leger te dienenâ.