MKB-Nederland23 november 2010
Kritiek ondernemers op bezuinigingen minister Verhagen

De ondernemingsorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben kritiek op het besluit van minister Verhagen om nu al fors te bezuinigen op onder meer innovatiegelden voor het zogenoemde topgebiedenbeleid, terwijl dat nog niet eens in de steigers staat.

Het topgebiedenbeleid is bedoeld om de meest kansrijke sectoren waarmee Nederland in de toekomst zijn geld moet verdienen te ondersteunen. Wezenlijk onderdeel in het topgebiedenbeleid zijn de innovatieprogramma's voor publiekprivate samenwerking op onderzoeks- en innovatiegebied. Maar juist daar wordt nu al een kwart op bezuinigd.

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn het niet eens met de bezuinigingen op de lopende programma's. Zij pleiten voor uitstel van deze ombuigingen totdat duidelijk is hoe topgebiedenbeleid eruit gaat zien. Het schrappen van de innovatievouchers is geen goede beslissing, menen de ondernemersorganisaties. Wel kunnen de budgetten van de vouchers en de Innovatie Prestatie Contracten samen worden gebracht, zodat beter maatwerk kan worden geleverd voor de verschillende sectoren.