Gemeente Heemskerk


maandag, 08 november 2010

Buurtteam Boven de Baandert presenteert buurtcontract

Contacten in de buurt, parkeren, groenonderhoud. Wie heeft daar geen mening over? De bewoners van Boven de Baandert wel. Deze en andere punten zijn opgenomen in het nieuwe buurtcontract voor Boven de Baandert.

Het buurtteam van Boven de Baandert nodigt bewoners van de buurt uit voor de presentatie van het nieuwe buurtcontract. Deze presentatie vindt plaats op 23 november vanaf 19.30 uur in De Cirkel. De afgelopen maanden hebben een groot aantal bewoners, de opbouwwerker van Welschap Welzijn en de buurtcoördinator van de gemeente samen met het buurtteam hard gewerkt aan het maken van actiepunten die de woon- en leefomgeving veiliger én aangenamer moeten maken.

Tijdens de buurtcontractavond van 23 november presenteert het buurtteam een aantal activiteiten die het komende jaar in de wijk worden gerealiseerd. Activiteiten op het gebied van Contact en zorg, Verkeer en veiligheid en Schoon heel en spelen, die eraan bijdragen dat in samenwerking met de partners van buurtgericht werken (gemeente, Welschap Welzijn, politie en WOONopMAAT) het aangenaam blijft om te wonen in Breedweer, De Maer, De Die en Rendorppark. Verder daagt het buurtteam de inwoners van Boven de Baandert deze avond uit om hun kennis van hun buurt te laten testen in een quiz. Natuurlijk zijn hiervoor leuke prijzen beschikbaar!
De leden van het buurtteam kijken ernaar uit tijdens deze avond kennis te maken met andere bewoners van Boven de Baandert. Het buurtteam zet zich het hele jaar belangeloos in voor de buurt en wil de resultaten van deze inspanningen graag met hun buurtgenoten te delen. Alle bewoners uit Boven de Baandert hebben inmiddels thuis een uitnodiging ontvangen. Wie zich nog niet heeft aangemeld, kan dat alsnog doen via e-mail: horst@remove-this.heemskerk.nl.
---