Waterschap Rivierenland

Inloopbijeenkomst dijkwerkzaamheden tussen Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam

Waterschap Rivierenland houdt op dinsdag 23 november een inloopbijeenkomst over werkzaamheden aan de dijk tussen Hardinxveld-Giessendam (vanaf de Rembrandtstraat) en Gorinchem (rijksweg A27). De werkzaamheden gaan plaatsvinden tussen voorjaar 2011 en najaar 2012.

De bijeenkomst op 23 november is vooral bedoeld voor bewoners langs deze dijk en bedrijven op Avelingen-West. Belangstellenden zijn welkom tussen 17.00 en 20.00 uur in de Drijvershof, Nassaustraat 6 te Hardinxveld-Giessendam. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens de bijeenkomst zijn deskundigen aanwezig die u kunnen vertellen wat de werkzaamheden betekenen voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven, de eventuele overlast enz. Uiteraard is er ruim gelegenheid om vragen te stellen.

De werkzaamheden zijn in feite de afronding van de dijkverbetering na het hoogwater van 1995. Het was bekend dat de dijk nadien zou gaan zakken. De oorzaak daarvan is de slappe veen-ondergrond ter plaatse. Inmiddels is het zakken gestopt en kan de dijk definitief worden afgebouwd