Gemeente de Waard


Openbare vergadering algemeen bestuur Reinigingsdienst Waardlanden

Reinigingsdienst Waardlanden

De openbare vergadering van het algemeen bestuur van reinigingsdienst Waardlanden zal plaatsvinden op dinsdag 23 november 2010. De vergadering vangt aan om 19:30 uur in het Bedrijfsgebouw Waardlanden, Boezem 3, 4206 AC Gorinchem.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt:

* Opening en mededelingen

* Verslag en actiepuntenlijst vergadering van 24 augustus 2010
* Bekostiging inzet Algemeen Directeur a.i.
* Stand van zaken benoeming Algemeen Directeur
* Vaststelling begroting 2010 en 2011

* Vaststelling wijziging Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Waardlanden

* Vaststelling Verordening Normenkader Financiële Rechtmatigheid
* Vaststelling Verordening Controle ex art 214 Gemeentewet
* Benoeming accountant 2010 en 2011

* Vaststelling vergaderschema algemeen bestuur 2011
* Rondvraag en sluiting