Gemeente Best

Eindhovenseweg-Zuid wordt opgeknapt

12-11-2010

Wellicht hebt u het al eens in een publicatie voorbij zien komen: de Eindhovenseweg-Zuid is toe aan een opknapbeurt. De weg is de enige gebiedsontsluitingsweg in de noord-zuidrichting gelegen aan de oostzijde van de dorpskern Best. Een essentiële verkeersader dus, waaraan groot onderhoud nodig is. Momenteel loopt hiervoor een aanbestedingsprocedure.

Wat moet er gebeuren?
In ieder geval moet het noodzakelijke groot onderhoud aan de Eindhovenseweg-Zuid worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen eventueel nog verbeteringen aan de weg worden gedaan. Of alle ideeën uitgewerkt kunnen worden hangt af van het budget dat beschikbaar wordt gesteld. Dit bepaalt de gemeenteraad, die in deze periode van bezuinigingen zorgvuldige financiële afwegingen moet maken.

Procedure
Momenteel loopt voor het werk een aanbestedingsprocedure; vijf aannemers zijn bezig met het opstellen van een offerte. Deze procedure loopt nog tot begin december. In december kiest het college van B en W welke offerte het beste uit de bus komt wat betreft EMVI-score (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). In januari beslist de gemeenteraad over de voorgestelde aanpak. De raad kan besluiten om delen van het plan niet uit te voeren. Uiteraard houden we u van de vorderingen op de hoogte.

De geplande periode van de werkzaamheden is maart 2011 tot en met juni 2012.


---