Ingezonden persbericht


Rotterdam, 23 november 2010
Erik van Loo en Mario Ridder als eerste toegetreden tot Raad van Advies Zadkine Centrum

Met het benoemen van een Raad van Advies voor Zadkine Centrum, afdeling Horeca, probeert Zadkine haar opleidingen nog beter te laten aansluiten op het toekomstige werkveld van de student. Erik van Loo, Mario Ridder en Rob de Jong, directeur Zadkine Centrum, ondertekenden donderdag 18 november het convenant 'Goede raad is goud waard'. Allereerst zal de Raad van Advies haar licht laten schijnen op de opleiding Gespecialiseerd kok; 'wat gaat goed en waar zijn verbeteringen aan te brengen?'.

De Raad van Advies gaat gevraagd en ongevraagd advies geven op kwaliteit, inhoud en algemene vormgeving van het horecavakonderwijs van Zadkine. De samenstelling van de Raad van Advies heeft een regionale samenstelling maar met een landelijke uitstraling. Topchef-koks Erik van Loo en Mario Ridder bijten de spits af in de benoeming tot deze Raad van Advies.

'Naast het adviseren over de opleiding Gespecialiseerd kok zie ik er ook erg naar uit om ons te richten op de opleidingen richting het gastheerschap. Gezamenlijk ervoor zorgen dat de kwaliteit in de bediening op een hoger niveau komt in Nederland zie ik als een van de grotere uitdagingen', aldus Erik van Loo. 'Kijk naar landen in Azië, hier wordt je met je naam aangesproken als je een restaurant binnenkomt. Dat persoonlijke zorgt ervoor dat je je als gast op je gemak voelt. Empathie en het naleven van etiquette zouden een standaard onderdeel van de opleiding moet worden', meent Van Loo.

De vraag naar flexibilisering en hybridisering van het onderwijs én de vraag naar andere vormen van opleiden neemt vanuit de overheid, studenten en het bedrijfsleven toe. Naast vakspecifieke vaardigheden maken taal, rekenen en burgerschap een groter deel uit van het competentiegerichte kwalificatiedossier dan in het recente verleden bij de eindtermgerichte dossiers. Mede door de hiervoor geschetste ontwikkelingen is er meer dan in het verleden de roep vanuit het (regionale) bedrijfsleven om vooral vakbekwame (toekomstige) medewerkers te blijven opleiden. Om deze twee vragen aan elkaar te verbinden heeft Zadkine Centrum, afdeling Horeca, per 18 november 2010 een Raad van Advies opgericht. Goede raad is goud waard! EINDE PERSBERICHT