Ingezonden persbericht


Haarlem, 23 november 2010

PERSBERICHT

Tweederde polisvoorwaarden zorgverzekering wijzigt in 2011

Alle Nederlanders hebben de premie en polisvoorwaarden voor 2011 van hun zorgverzekeraar ontvangen. De prijsstijging van aanvullende zorgverzekeringen loopt uiteen van enkele procenten tot 55 procent. Daartegenover staat dat bijna tweederde van de polisvoorwaarden wijzigt. In slechts een kwart van de gevallen betekenen de wijzigingen een duidelijke verbetering van de polis. Dat blijkt uit onderzoek de onafhankelijke vergelijker Verzekeringssite.nl naar de zorgpolissen van bijna alle verzekeraars.

Onderzoek poliswijzigingen

Verzekeringssite.nl onderzocht in totaal 29 zorgverzekeraars. De voorwaarden van de meest gekozen onderdelen (fysiotherapie, brillen, orthodontie, psychologische hulp, alternatieve geneeswijzen) zijn vergeleken met die van 2010. In totaal blijkt 62,3 procent van de polissen gewijzigd. De vergoedingen zijn in 26 procent van de gevallen uitgebreid. Bij 11,6 procent is sprake van een verslechtering. Tot slot is 24,7 procent van de vergoedingen deels uitgebreid en deels verslechterd. Ruim 40 procent van de zorgverzekeraars heeft alleen verbeteringen doorgevoerd: Agis, Azivo, ONVZ, OZF Achmea, Pro Life, SIZ, Salland, Trias, Turien & Co, Univé en VGZ.

Meeste wijzigingen in dekking fysiotherapie

Zorgverzekeraars hebben veel gewijzigd in de dekking voor fysiotherapie. Een kwart van de polissen toont een uitbreiding van de vergoeding (tegenover 13 procent in 2010). Tegelijkertijd verslechterd 13 procent van de polissen op dit punt (in 2010 was dit nog 18 procent). Bij 70,3 procent van de polissen is de vergoeding voor brillen gelijk gebleven. Daar waar een wijziging is doorgevoerd, is meestal sprake van een verbetering.

Polisvoorwaarden

Ongewijzigd

Uitgebreid

Verslechterd

Deels uitgebreid,

deels verslechterd

Fysiotherapie

58,2%

25,3%

13,0%

3,4%

Brillen

70,5%

24,0%

2,7%

2,7%

Orthodontie

90,4%

2,7%

6,8%

0,0%

Psychologische hulp (1e lijn)

71,2%

16,4%

8,2%

4,1%

Alternatieve geneeswijzen

82,2%

8,9%

7,5%


1,4%

Totaal

37,7%

26,0%

11,6%

24,7%

Wensen medische zorg in 2011

"Doordat zorgverzekeraars over de gehele linie een ongekend forse premieverhoging doorvoeren, zijn verzekerden sinds jaren weer massaal aan het vergelijken geslagen", aldus Erik Hordijk, directeur van Verzekeringssite.nl. "Maar mensen doen er verstandig aan om niet alleen te kijken naar de gestegen prijs van hun zorgverzekering. Want ook de polisvoorwaarden wijzigen komend jaar op tal van punten. Via een online vergelijking ontdekt men heel eenvoudig welke zorgverzekering het beste aansluit op de eigen wensen voor medische zorg in 2011."

Forse prijsstijging zorgverzekering 2011

Nederlanders betalen in 2011 gemiddeld 150 euro meer aan premie voor hun zorgverzekering. Dat is de grootste prijsstijging sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006. Het premieverschil tussen de zorgverzekeraars is enorm. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering is ruim 275 euro. Gemiddeld stijgt de basispremie met 9 procent. Hiermee komt de gemiddelde basisverzekering uit op 1.256 euro per jaar.

Over Verzekeringssite.nl
Verzekeringssite.nl is een onafhankelijke vergelijkingssite voor verzekeringen en wordt jaarlijks ruim 2 miljoen keer bezocht. De vergelijking voor zorgverzekeringen van 2011 is inclusief ledencollectieven van bijvoorbeeld vakbonden en patiëntenorganisaties. Door het maken van een vergelijking is het eenvoudig na te gaan of het loont om over te stappen. Of om gebruik te maken van een collectieve verzekering van de huidige zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op onze speciale pagina Zorgverzekering 2011.

----------