Rapport over de surveillance van HIV/AIDS in België

23/11/2010 11:01

FOD VOLKSGEZONDHEID / SPF SANTE PUBLIQUE

Infecties met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV)

Gedurende 2009 zijn er in België 1135 nieuwe gevallen van HIV infectie gerapporteerd. Dit is het hoogste aantal geregistreerde gevallen sinds het begin van de epidemie. Na een belangrijke stijging, waargenomen sinds 1997, heeft sinds 2004 het aantal personen die hun seropositiviteit ontdekken de tendens zich te stabiliseren. Dit aantal situeert zich tussen 1000 en 1135 gevallen per jaar, wat overeenstemt met een gemiddelde van 3 gediagnosticeerde infecties per dag.

Deze cijfers verhullen verschillende evoluties in de getroffen bevolkingsgroepen. Het aantal infecties via heteroseksuele contacten, die elk jaar de meerderheid van de gediagnosticeerde infecties vormen, daalde in de loop der tijd. Zij vertegenwoordigden 67% van de infecties gediagnosticeerd in 2002 en 50 % van de infecties gediagnosticeerd in 2009.

Daartegenover stijgt het aantal infecties gediagnosticeerd bij homo- en biseksuele mannen duidelijk. De seropositieve gevallen onder homo- en biseksuele mannen bedroeg 23% van alle infecties gediagnosticeerd in 2002 en 46% in 2009, dit voor de patiënten van wie de overdrachtswijze bekend was.

De aantal HIV infecties die in een zeer laattijdig stadium worden gediagnosticeerd tonen globaal een dalende trend. In 1997 werd een zeer laattijdige diagnose van de infectie gesteld in 41 % van de gevallen. In 2009 is de diagnose zeer laattijdig in 24 % van de gevallen. Deze evolutie in de houding tegenover de screeningtest is postief: een vroegtijdig gestelde diagnose laat een betere therapeutische behandeling toe. Daarnaast laat het de persoon ook toe om het eigen gedrag aan te passen teneinde de overdracht van de infectie naar de partner te vermijden.

AIDS diagnosen

In 2009 zijn 111 nieuwe gevallen van AIDS gediagnosticeerd. Sinds 1998 schommelt het jaarlijkse aantal nieuwe gerapporteerde AIDS-diagnoses tussen de 100 en 150. De incidentie is vanaf 1996 plots gedaald dankzij het gebruik van nieuwe antiretrovirale combinatietherapieën: in 1995 werden 256 gevallen gerapporteerd en in 1997 waren er 134.

Epidemiologie van AIDS en HIV -infectie in België. Toestand op 31 december 2009. Jaarrapport, november 20010. Beschikbaar op internet vanaf 23/11/2010. Link : http://www.wiv-isp.be

Contact NL : Ruth Verbrugge | 02/642.57.05 | ruth.verbrugge@wiv-isp.be

Contact FR : André Sasse | 02/642.50.39 | andre.sasse@wiv-isp.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel