Ingezonden persbericht


Crisismanagers gebruiken serious gaming ter voorbereiding op overstromingen Disaster Management Training System gebruikt ervaringen uit de gaming industrie

Delft, 23 november 2010 - Crisismaanagers van Waterschappen, Politie, Veiligheidsregio's en de Landelijke Commissie Overstromingsdreiging hebben vorige week een eerste succesvolle test gedaan met Serious Gaming om zich voor te trainen op overstromingen. Met het realistische simulatiesysteem Disaster Management Training leren managers om samen met andere organisaties snel en effectief te handelen in geval van een overstroming. Deze vorm van serious gaming is binnen het innovatieprogramma Flood Control 2015 ontwikkeld door partners IBM, Deltares, TNO en HKV lijn in water.

Disaster Management Training System
Recente overstromingen in Oost-Europa en België tonen aan dat het tijdig en juist handelen van de crisisorganisaties van groot belang is. In dit soort situaties is het essentieel dat organisaties goed samenwerken en informatie met elkaar delen. De nu ontwikkelde realistische oefenomgeving Disaster Management Training System biedt een nieuwe vorm van trainen, die zorgt voor een betere afstemming tussen de verschillende crisisorganisaties. Crisismanagers van waterschappen, politie, Veiligheidsregio's en de Landelijke Commissie Overstromingsdreiging werden in de systeemtest onderworpen aan een gesimuleerde dreiging van extreem hoge waterstanden op de Rijn. Tijdens de simulatie werden de acties van de verschillende teams op het scenario automatisch geregistreerd. Direct na afloop van de oefening kunnen deelnemers zien hoe zij hebben gepresteerd.

Serious Gaming
Het Disaster Management Training System is gebaseerd op Serious Gaming, een ontwikkeling die kennis over het opleiden van mensen combineert met ervaringen uit de gaming industrie om mensen onder te dompelen in een spannende (leer)ervaring. De Serious Game-omgeving van Flood Control 2015 biedt een geïntegreerde en modulaire IT-omgeving waarin realistische rampscenario's snel kunnen worden ontwikkeld.

Naast een simulatie van het weer- en waterbeeld is er ook interactie met het verkeer en worden crisispartners zoals onder andere Veiligheidsregio's, waterschappen en Rijkswaterstaat gesimuleerd. Tijdens de oefening wordt via e-mail en gesimuleerde nieuwsuitzendingen informatie uit de samenleving ingebracht. De trainingsomgeving maakt gebruik van een netwerkstructuur die 'netcentrisch opereren' mogelijk maakt. Verder worden geavanceerde Business Intelligence-oplossingen gebruikt om de spelers direct na een training een gedetailleerde terugkoppeling te kunnen geven op hun handelen.

Flood Control 2015
Het innovatieprogramma Flood Control 2015 is een publiek-private samenwerking waarin Fugro, Arcadis, IBM, HKV lijn in water, Royal Haskoning, Deltares, TNO, ITC en Stichting IJkdijk participeren. Het programma wordt financieel gesteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Flood Control 2015 voert een innovatieprogramma uit, gericht op innovatiesprongen in informatievoorziening voor operationele hoogwaterbescherming. IT speelt hierin een belangrijke rol, van monitoring van dijken met sensoren en voorspellingssystemen tot en met opleiding en training door middel van Serious Gaming.


---