Cap Gemini NederlandStijgende trend Europese transportprijzen vlakt af bij stabiliserende prijzen in derde kwartaal 2010

De vijfde editie van de Transport Market Monitor van Capgemini Consulting en TRANSPOREON beoordeelt Europese transport- en vervoersdynamiek

Utrecht, 23 november 2010

De vijfde editie (november 2010) van de Transport Market Monitor (TMM) van TRANSPOREON en Capgemini Consulting laat zien dat de in het eerste halfjaar gesignaleerde opwaartse trend van de transportprijzen, in het derde kwartaal van 2010 is afgevlakt. De toename van de beschikbare capaciteit, na een periode van capaciteitsreductie, is een van de belangrijkste oorzaken hiervan.

De belangrijkste bevindingen van deze editie van de TMM zijn:
* Een voorzichtige groei van de transportprijzen in het derde kwartaal van 2010 met 0,8% (index: 101,7), vergeleken met een stijging van +13,5% in het tweede kwartaal van 2010 (index: 100,9).
* De prijsindex bleef voor het tweede kwartaal op rij, na de economische crisis, boven de basiswaarde van 100. Prijzen zijn nu op hetzelfde niveau als voor de crisis in het eertse halfjaar van 2008, maar nog wel 2,0 % lager dan de prijsindex van het derde kwartaal van 2008.
* De sterke prijsstijging in het tweede kwartaal van 2010 werd gedempt in de zomerperiode, onder invloed van meer beschikbare capaciteit. Dat blijkt ook uit het feit dat de capaciteitsindex met 25.1% steeg tussen het tweede kwartaal 2010 (index 61,3) en het derde kwartaal 2010 (index 76,7). Echter, de beschikbare capaciteit in het derde kwartaal 2010 is nog altijd relatief laag: 26,7% lager dan in het derde kwartaal van 2009 (index 104,7) en 18,1% lager dan hetzelfde kwartaal in 2008 (index 93,7).

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting, zegt: 'Na de significante prijsstijging in het tweede kwartaal van dit jaar, is de stijging in dit kwartaal zeer beperkt. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een prijsdaling in augustus. Deze ontwikkeling heeft verhinderd dat de prijzen hun opwaartse trend voortzetten.'

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: 'Het lijkt er inderdaad op dat de transportprijzen stabiliseren. We moeten echter wel bedenken dat de prijzen voor de crisis gemiddeld 2% hoger lagen dan vandaag. In 2008 was een zelfde soort prijsverandering waarneembaar tussen het tweede en derde kwartaal. Dit lijkt op een zich herhalend patroon in de dynamiek van de transportmarkt. En het bewijst dat een gedifferentieerde sourcing-strategie voor een bedrijf noodzakelijk is om maximaal voordeel te behalen.'

Transportmarktintelligentie is nodig om bij dynamische transportprijzen de logistieke operatie te optimaliseren, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en een betrouwbare partner voor de sales-afdeling te zijn. De Transport Market Monitor wil waardevolle inzichten verschaffen in de ontwikkeling van historische transportprijzen en is hiermee een startpunt voor het opbouwen van marktintelligentie door ondernemingen. Een degelijke transportmarktintelligentie kan worden ontwikkeld door informatie toe te voegen over de factoren die een rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van transportprijzen. De impact op transportprijzen kan worden voorspeld door te kijken naar ontwikkelingen in marktfactoren (zoals transportcapaciteit, investeringen in trucks en handelsvolumes), kostenfactoren (zoals brandstof- en loonkosten, wet- en regelgeving) en naar informatie van leveranciers. Deze inzichten zorgen ervoor dat bedrijven een meer nauwkeurige transportbegroting kunnen opstellen voor 2011, gebruikmakend van marktkennis een zo een winnende sourcing-strategie kunnen definiëren.

Meer details en informatie over de Transport Market Monitor vindt u op: www.transportmarketmonitor.com

Transportmarktintelligentie is de informatie die relevant is voor de logistiek van een bedrijf, specifiek verzameld en geanalyseerd met het oog op accurate en overtuigende besluitvorming, zodat sourcing-mogelijkheden, -strategieën en onderhandelingstactieken optimaal benut kunnen worden.

EINDE PERSBEICHT

Transport Market Monitor De Transport Market Monitor van TRANSPOREON en Capgemini Consulting is een kwartaalpublicatie over de dynamiek van de transportmarkt. De Transport Market Monitor verschaft managers in de logistiek en andere geïnteresseerden inzicht in de ontwikkeling van de transportprijzen en andere mechanismen op de transportmarkt. Het is een gezamenlijk initiatief van TRANSPOREON en Capgemini Consulting. De index is gebaseerd op het logistieke platform van TRANSPOREON, een platform dat verladers en vervoerders dagelijks met elkaar in contact brengt voor het uitzetten en aannemen van opdrachten. Gegevens uit dit platform worden (anoniem) door Capgemini Consulting geanalyseerd. Dit resulteert in maandelijkse indexcijfers die elk kwartaal worden gepubliceerd.

Over Capgemini
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience(TM) - samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore(TM), met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 35 landen en heeft wereldwijd ruim 100.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 4.000 consultants wereldwijd.

Over TRANSPOREON
Het logistieke platform TRANSPOREON verbindt verladers van productie- en handelsbedrijven met transporteurs, chauffeurs en ontvangers en optimaliseert en versnelt logistieke processen. Gebruikers van ons platform ontvangen webgebaseerde SaaS (Software-as-aService) oplossingen zoals electronic transport assignment, time slot management and transport visibility. TRANSPOREON zorgt voor lagere verzend- en vrachtkosten en het minimaliseren van wachttijden tijdens het laden en lossen. Momenteel zijn 400 verladers, meer dan 19.000 transporteurs en ruim 54.000 gebruikers uit 70 landen via de platforms van de Group met elkaar verbonden. De platforms en de klantenservice zijn beschikbaar in 16 talen.