Wageningen Universiteit en Researchcentrum

23 nov 2010

Onderdeel: Wageningen Business School

De cursus introduceert het concept plattelandsweb dat een zestal dimensies in plattelandsprocessen onderscheidt. Deze dimensies laten zich kortweg aanduiden met de begrippen markt, beleid, sociaal kapitaal, innoveren, verduurzaming en gebiedseigenheid. Benadrukt wordt dat deze dimensies met name betekenis krijgen in onderlinge samenhang, omdat deze elkaar kunnen versterken of juist verzwakken. De concurrentiekracht en levenskwaliteit van plattelandsgebieden weerspiegelt zich in het vermogen om deze dimensies te verbinden; kortom, in het vermogen om een robuust plattelandsweb te creëren. Plattelandsontwikkeling 3.0 is geïnspireerd op het Europese onderzoeksprogramma ETUDE. In twee modules wordt allereerst het plattelandsweb als analysekader uiteengezet, waarna u de tools krijgt aangereikt om hierbinnen optimaal te handelen en te navigeren. Lees verder