Ingezonden persbericht


Uitnodiging Politieke Avond 23 november In de maand november bepreekt de stadsdeelraad van West de begroting voor 2011. Bewoners, ondernemers en instellingen uit het stadsdeel zijn van harte welkom op de Politieke Avond van 23 november om tussen 21.00 uur en 23.00 uur hun mening te geven aan de raad over deze begroting. Locatie: raadzaal Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. Bevoegdheid van de raad De begroting 2011 is opgesteld door het dagelijks bestuur. De stadsdeelraad stelt de begroting vast en hoort daarvoor graag de mening van de bevolking. De raad kan op basis daarvan eventueel ombuigingen op beleidsterreinen voorstellen aan het dagelijks bestuur. De bevoegdheid voor het toekennen van subsidies ligt bij het dagelijks bestuur. Aanmelding Het is voor een goede organisatie van de bijeenkomst nodig dat bewoners, ondernemers en medewerkers van instellingen zich aanmelden als zij een mening willen geven op 23 november. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 19 november 10.00 uur via griffie@west.amsterdam.nl. Men dient daarbij zijn of haar naam, eventueel naam van de organisatie en e-mailadres te vermelden. Indien men niet beschikt over een e-mailaccount kan men zich ook aanmelden via telefoonnummer (020) 2531 714. Vervolg De raad informeert zich voorafgaand aan de besluitvorming over de begroting op diverse manieren. De Politieke Avond van 23 november is hier onderdeel van. Diezelfde avond, tussen 19.30 en 21.00 uur spreken de politieke partijen hun opvattingen over de begroting uit. Op de Politieke Avond van 7 december neemt de raad vervolgens een besluit over de begroting. Uiteraard bent u ook hier van harte welkom.