Medisch Centrum Alkmaar

themamiddagen kanker: algemene voorlichting

Evean, 't Praethuys en Medisch Centrum Alkmaar houden op dinsdag 23 november a.s. een themamiddag voor mensen met kanker en hun naasten over 'algemene voorlichting over kanker'.

serie
Deze bijeenkomst is de eerste van een serie van zeven themamiddagen over kanker. De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

deskundigen
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt algemene informatie over kanker besproken. Deskundigen zijn mw. dr. W.H. Schreurs, chirurg, en mw. dr. C.H. Smorenburg, internist-oncoloog, beide werkzaam in het MCA.

behandelingsmogelijkheden
Deze middag komt onder andere antwoord op de vragen: Wat is kanker? Hoe ont­staat het? Welke behandelingsmogelijkheden zijn er? Wat is het verloop van de ziekte? Tot hoever moet je doorgaan met een behande­ling?­­­ Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

't Praethuys
De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in 't Praethuys, Westerweg 50 te Alkmaar. Vanaf 13.45 uur is de zaal open en staat de thee en koffie klaar. Het bijwonen van deze middag is gratis.

aanmelden
Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van het MCA, telefoon: (072) 548 3500.

Voor deze themamiddag is een minimum aantal van acht personen vereist en een maximaal aantal van vijfentwintig.