KNMG

KNMG organiseert bijeenkomst in Zwijndrecht over alcoholgebruik

'Help uw patiënt (ver)zuipt en wat doet u?'

startdatum 23 november 2010
einddatum 23 november 2010
tijd 20.00 - 22.25 uur
locatie Albert Schweitzerziekenhuis, Zwijndrecht
onderwerp 'Help uw patiënt (ver)zuipt en wat doet u?' accreditatie status Accreditatie aangevraagd

Aanpak Alcoholproblematiek in uw dagelijkse praktijk

In Nederland wordt veel alcohol gedronken. Matig gebruik van alcohol levert weinig risico's voor de gezondheid, maar overmatig gebruik heeft allerlei negatieve gevolgen. 1 op de 10 Nederlanders tussen 16 en 69 jaar is een probleemdrinker. Niet alleen onder de 16 jaar is alcoholmisbruik een groeiend probleem, maar ook onder de 55+-ers. Dit zal uiteindelijk gepaard gaan met een hoge ziektelast en problemen voor de omgeving. Probleemdrinkers zoeken nauwelijks hulp en ze worden door professionals in de gezondheidszorg nog weinig herkend en actie is hard nodig!

Programma:
19.45
Ontvangst

20.00
Welkom door districtsvoorzitter en opening door avondvoorzitter dhr. Jacquemard, huisarts

20.05
Aanpak Alcoholproblematiek
Spreker mevr. Luciëlle van den Broek- PVA

- Korte introductie over het PVA, Partnership Vroegsignalering Alcohol en de regionale pilotprojecten
- Opsporing en behandeling in de praktijk screeningmethodes, interventietechnieken,richtlijnen doorverwijzingmogelijkheden
- Hoe maakt u de problematiek bespreekbaar, hoe signaleert u het en dan...?

20.35
Interactieve discussie n.a.v stellingen

21.05
Pauze

21.15
Alcoholproblematiek in de spreekkamer: Uw rol als arts Praktijkvoorbeeld door mw. A. van Gaalen, projectleider ASK - SEH poli.
- interactieve sessie in groepjes met de centrale vraag: Hoe kunt u met deze problematie direct aan de slag in uw dagelijke praktijk?

22.15
Highlights groepssessie en samenvatting

22.25
Afsluiting

Locatie:
Albert Schweitzerziekenhuis
Lageweg 336
3331 LZ ZWIJNDRECHT

Aanmelden:
Opgave via Districten@fed.knmg.nl onder vermelding van Specialisme en BIGnummer