Engelse sinterklaasmiddag op De KrullevaarDe KrullevaarDe Krullevaar


NIEUWEGEIN, 20101123 -- Om de Engelse les een extra dimensie te geven, stond dinsdagmiddag 23 november jl. de Engelse middag op OBS De Krullevaar geheel in het teken van Sinterklaas. Zo speelden de kinderen het dobbelspel `draw St. Nicholas' en sinterklaasmemory, waarbij de plaatjes in het Engels benoemd moesten worden. Natuurlijk ontbraken de Engelse Sinterklaasliedjes ook niet op deze Engelse middag. Op De Krullevaar krijgen alle kinderen al vanaf de kleuterklas wekelijks Engelse les. Meer foto's van deze Engelse Sinterklaasmiddag staan op www.krullevaar.nl.

Sinds 2000 krijgen alle leerlingen op De Krullevaar elke week Engelse les. De hele jonge kinderen beginnen met liedjes, versjes en spelletjes. Vanaf groep 5 krijgen ze ook lezen en schrijven, maar het belangrijkste blijft het spreken en luisteren. Omdat hele jonge kinderen al snel woorden en uitspraak van een vreemde taal kunnen leren, is gekozen voor Engelse les vanaf de kleuterklas.
Om ervaringen met andere scholen in de regio uit te wisselen is De Krullevaar mede initiatiefnemer van vvto (vroeg vreemde talen onderwijs) netwerk Buzzy Bee.

Informatie over De Krullevaar
De Openbare Basisschool De Krullevaar is gevestigd aan de Groenling 11-13 (wijk Doorslag) in Nieuwegein. De school voert een zeer actief ICT-beleid en in dat kader werken de kinderen al van jongs af aan regelmatig met de computer. Daarnaast wordt vanaf groep 1 minstens 2x per week aandacht aan de Engelse taal besteed. OBS De Krullevaar is mede initiatiefnemer van het vvto (vroeg vreemde talen onderwijs) netwerk Buzzy Bee.
De Buzzy Bee brengt scholen voor primair onderwijs in de regio Midden Nederland, die zich actief bezighouden met Vroeg vreemde talenonderwijs (Vvto) en specifiek gericht zijn op Vroeg Engels, samen.
OBS De Krullevaar maakt verder deel uit van de Stichting Robijn, Regionaal Openbaar Basisonderwijs IJsselstein Nieuwegein.
Binnen het scholencomplex van De Krullevaar is professionele buitenschoolse
(voor-, tussen- en naschoolse) opvang aanwezig, waarmee nauwe contacten worden onderhouden.

OBS De Krullevaar

Ingezonden persbericht