Ingezonden persbericht


Persbericht 16 november 2010

Kunst van eigen bodem in 'Veldwerk Noordoostpolder'

Lelystad- Veldwerk Noordoostpolder is een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling in Nieuw Land. Met kunst van eigen bodem. Letterlijk zelfs, want een aantal van de kunstwerken is gemaakt met klei, zand en gewassen uit de Noordoostpolder. De tentoonstelling is te zien van 23 november 2010 tot en met 3 april 2011.

Veldwerk Noordoostpolder is het initiatief van ontwerper Maarten Kolk en de kunstenaars van Atelier NL (Lonny van Rijswijck en Nadine Sterk). De drie ontwerpers, allen afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven, hebben onderzoek gedaan in de Noordoostpolder naar de vegetatie, het spel tussen flora, fauna en de mens. Maar ook naar de archeologie, de samenstelling van de bodem en het gebruik van de grond door haar agrarische bewoners.

Maarten Kolk heeft zich gericht op de vegetatieontwikkeling van het gebied. Doordat de Noordoostpolder relatief jong is, was het mogelijk om te achterhalen welke planten er als eerste groeiden vanaf de drooglegging van de polder tot nu. Maarten Kolk heeft dit vertaald naar o.a. een visuele tijdslijn, een herbarium en een kweekkas. Atelier NL richtte zich op de grondsamenstelling van de Noordoostpolder. Het gebied heeft een geschiedenis van afwisselend land en zee. Daardoor is er een grote variatie aan klei te vinden. Op diverse kavels in het gebied werd klei meegenomen om te archiveren. Ruim 50 boeren verleenden hun medewerking. Atelier NL maakte van de verzamelde klei een tegelwand in de vorm van de Noordoostpolder. Deze wand is een vertaling van de grondsamenstelling van het gebied. Ook gebruikten zij de specifieke kleisoorten voor voorwerpen als aardappelschalen of bloembollenvaasjes. Alle boeren werden op hun eigen land geportretteerd door fotograaf Paul Scala.

De tentoonstelling staat in de centrale hal van Nieuw Land en is te bezichtigen vanaf dinsdag 23 november. De officiële opening vindt plaats op zondag 28 november. Kijk voor meer informatie over Nieuw Land en de openingstijden op www.nieuwlanderfgoed.nl.

Nieuw Land is onderdeel van Batavia, kijk voor de volledige agenda en activiteiten op www.batavia.nl.