Ingezonden persbericht


PERSBERICHT donderdag 18 november 2010

Stroomleverende HR-ketel nu verkrijgbaar

Vierde congres over micro-WKK richt blik op de markt

De verwarmingsketel die behalve warmte ook elektriciteit produceert, is sinds kort verkrijgbaar in Nederland. Het toestel wordt als HRe-ketel op de markt gebracht en is gebaseerd op de technologie van micro-warmtekrachtkoppeling (micro-WKK), de gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Op dinsdag 23 november vindt in het Beatrix Theater Utrecht een groot congres plaats over deze nieuwe, energiezuinige verwarmingstechnologie.

Met de marktintroductie van de HRe-ketel zit het werk van de stichting Slim met Gas erop, zegt Dick Tommel, voorzitter van de stichting. Slim met Gas heeft in de afgelopen vier jaar diverse veldtesten met HRe-ketels opgezet, om zo de ontwikkeling van de technologie te stimuleren. Nu de ketel klaar is voor de markt, draagt Slim met Gas het estafettestokje over aan de Smart Power Foundation (SPF). In SPF zijn de fabrikanten verenigd die zich bezighouden met micro-WKK.

Ook na de marktintroductie van de HRe-ketel is er nog werk te doen, zegt Henk Sijbring, voorzitter van SPF. Zo is de terugleververgoeding voor eigenaren van zo'n stroomproducerende ketel formeel nog niet in de wetgeving verankerd. Ook de gunstige invloed van de nieuwe ketel op de energieprestatie van woningen moet nog in de regelgeving worden vastgelegd. Met een HRe-ketel is het mogelijk om het energielabel van een bestaande woning met één of twee stappen te verbeteren.

De HRe-ketel is in feite een warmtekrachtcentrale die is gedimensioneerd op de energievraag van een woonhuis. Het toestel bestaat uit een standaard HR-ketel, een stirlingmotor en een generator. Daardoor produceert de ketel warmte én elektriciteit. De warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit wordt volledig benut in de woning. Dat levert een directe energiebesparing op. Veldtesten met ketels van verschillende fabrikanten wijzen uit dat een CO2-reductie van zo'n twintig procent in de praktijk goed haalbaar is.

Vorig jaar daagde Hans van der Vlist, de toenmalige Secretaris-Generaal van het ministerie van VROM, de deelnemers aan het congres uit om de productie snel op te schalen en zo de kostprijs van de ketel te verlagen. Die oproep resulteerde onder meer in het initiatief 'HRe in versnelling', waarbij een 'supportteam' voorwaarden creëert om de afzet van HRe-ketels in de sociale woningbouw te versnellen. Het doel van 'HRe in versnelling' is de komende twee jaar zo'n 10.000 ketels te laten installeren.

De 4e Nationale micro-WKK-dag, op dinsdag 23 november in het Beatrix Theater Utrecht, is een gezamenlijk initiatief van Slim met Gas, SPF en GasTerra. Op het programma staan sprekers van onder meer Aedes, Uneto-VNI, FME-CWM, TNO, Netbeheer Nederland en uit de politiek. Deelnemers krijgen informatie over de stand van de techniek, ervaringen van installateurs, de rol van woningcorporaties, de invloed van decentrale opwekking op de infrastructuur en de waardering van micro-WKK in de EPC.


---

Noot voor de redactie
De 4e Nationale micro-WKK-dag vindt plaats op dinsdag 23 november 2010 in het Beatrix Theater Utrecht. Het congres is een evenement van de stichting Slim met Gas en de Smart Power Foundation. Slim met Gas is een samenwerkingsverband van Eneco, Essent, Nuon en GasTerra. De leden van SPF zijn Baxi, Bosch, Elco Heating Solutions, GasTerra, Microgen, Nefit, Remeha, Vaillant en WhisperGen. Het programma vindt u op www.microwkkdag.nl.

(

Ingezonden persbericht