Gemeente HeerdePersbericht

Datum: 22 november 2010
Hattem, Heerde en Oldebroek werken samen op ICT-gebied


Op 23 november ondertekenen de burgemeesters Wiggers, Zielhuis en Pijnenburg een overeenkomst waarin een gezamenlijke ICT-dienst is geregeld. Met deze samenwerking kunnen de gemeenten nog voortvarender werken aan hun digitale dienstverlening.


I-dienst

De gezamenlijke I-dienst is één van de resultaten van de samenwerking tussen de 'H2O-gemeenten' Hattem, Heerde en Oldebroek. Met deze samenwerking kunnen de gemeenten de digitale samenwerking verdiepen, waarmee ook de dienstverlening aan de burger verder kan verbeteren. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen te halen op financieel gebied, maar ook door verdergaande kennisdeling.


Ondertekening

De ondertekening van de overeenkomst tot deze I-dienst vindt plaats op dinsdagmiddag 23 november, om 15.30 uur in het gemeentehuis van Heerde. Dit is ook de plaats waar de gemeenschappelijke dienst zal worden gehuisvest.

De ondertekening gebeurt door de burgemeesters van de drie gemeenten, dhr. Zielhuis van Oldebroek, dhr. Wiggers van Hattem en mevr. Pijnenburg-Adriaenssen van Heerde. Voor dhr. Zielhuis betekent dit één van zijn allerlaatste wapenfeiten, omdat hij op vrijdag afscheid zal nemen.


Einde persbericht