Gemeente Nijmegen

agenda vergadering College BenW Nijmegen van 23 november 2010

DEFINITIEVE PERSAGENDA

Vergadering nr 42: Collegevergadering 23 november 2010

Rubriek 1 - Vastgesteld met machtiging tot aanpassing

Rubriek 2 - Vaststellen aangehouden voorstellen

Rubriek 3 - Vaststellen bespreekvoorstellen

3.1
Budgetoverheveling 2010-2011

3.2
Bescherming 13 panden binnenstad

3.3
Voortgang toezeggingen zwembad Oost

3.4
Stand van zaken openstaande toezeggingen tot en met Politieke Avond 16 juni 2010

3.5
Bijdrage Standvast Teersdijk

3.6
Extra kosten speeldak VZH Willemskwartier

3.7
Aanvullende overeenkomst voor Gezondheidscentrum Horstacker

3.8
Vervolg op de Informatie en Adviesfunctie van het Centrum voor Jeugd en Gezin 2010

3.9
Subsidieaanvraag Stichting Ziezo

3.10
Definitieve beschikking Overenthousiast
2007-2009

3.11
Definitieve beschikking jongerenproject FOCUS 2008 en 2009

3.12
Verkoop manege en scoutinggebouw
D'-Almarasweg 18-20-22 aan de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen

3.13

3.14

3.15
Verzamelvoorstel Werk en Inkomen 2011

3.16
Informatiebrief aan de Raad over bespreking concept GREX GEM Waalsprong 2011 in Kamerronde op 1 december 2010

Rubriek 4 - Vaststellen conformvoorstellen

4.1
Eervol ontslag uit Platform Gehandicaptenbeleid

Rubriek 5 - Vaststellen openbaarheid voorstellen

Rubriek 6 - Vaststellen actieve informatievoorziening aan de raad