Gemeente De Wolden


Persbericht

Zuidwolde, 23 november 2010


De Wolden gaat Frisfeest organiseren!


Een feest zonder alcohol, kan dat? Volgens het college van burgemeester en wethouders moet dat lukken in De Wolden. De gemeente wil samen met ondernemers en sportverenigingen, én jongeren een muziek- en sportspektakel organiseren. Het feest is speciaal voor de jeugd onder de noemer van Frisfeest. Het evenement heeft als doelstelling om jongeren te laten beleven dat een feest ook zonder alcohol gezellig en stoer kan zijn. Het Frisfeest vindt in het voorjaar 2011 plaats.

Verantwoordelijk wethouder Liesbeth Koster benadrukt dat De Wolden hard werkt aan het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren: "Het Frisfeest is een van de actiepunten uit het integraal alcoholbeleid. Draagvlak voor dit evenement bij onze jongeren vinden we erg belangrijk. Pas dan kan het Frisfeest een succes zijn!" De gemeente benadert jongeren actief via bijvoorbeeld hyves om mee te denken over de muziek en de locatie. Daarnaast gaat de gemeente de komende periode met lokale ondernemers en sportverenigingen in gesprek om hun bijdrage te leveren aan het Frisfeest.

Het integraal alcoholbeleid van De Wolden zet in op zowel jeugd, uitgaanders en
volwassenen. Onder de 16 jaar is alcoholgebruik niet toegestaan. Boven de 16 jaar dient alcoholgebruik verantwoord te gebeuren. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het alcoholgebruik van hun kinderen. Beroepskrachten die met jongeren te maken hebben, hebben een aanvullende verantwoordelijkheid. Een effectief alcoholbeleid zet in op alle leefgebieden van jongeren en volwassenen en is gericht op preventie, vroegsignalering, regelgeving en handhaving.