Gemeente De Wolden


Persbericht

Zuidwolde, 23 november 2010Gemeenten ontwikkelen gezamenlijke visie op landelijk gebied


De vijf gemeenten in Zuidwest Drenthe gaan een gezamenlijke visie op het landelijk gebied in Zuidwest Drenthe ontwikkelen. Aanleiding hiervoor is de provinciale Omgevingsvisie Drenthe. De provincie heeft hierin de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid gegeven voor landschap en cultuurhistorie, natuurwaarden en leefbaarheid. De colleges van burgemeester en wethouders van De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Meppel en Westerveld hebben besloten hun krachten te bundelen om hier handen en voeten aan te geven.

In de Omgevingsvisie Drenthe benoemt de provincie de Drentse kernkwaliteiten en gebieden waar deze samenkomen. Hierbuiten is het aan de gemeenten hoe zij de kwaliteiten in het landelijk gebied behoudt en ontwikkelt. Het gaat dan met name om de aspecten landschap en cultuurhistorie, natuurwaarden buiten de aangewezen Ecologische Hoofdstructuur en leefbaarheid.

De vijf gemeenten in Zuidwest Drenthe willen gezamenlijk bekijken hoe ze deze thema's kunnen versterken en benodigde middelen hiervoor kunnen zekerstellen. Door onderling af te stemmen, van elkaar te leren en een gezamenlijke koers in te zetten, maken de gemeenten zich sterk voor het landelijk gebied in Zuidwest Drenthe. Als eerste stap leggen de gemeenten hun ambities, toekomstvisies en beleid naast elkaar. Vervolgens wordt gekeken of een gezamenlijke koers kan worden uitgezet op bepaalde onderdelen. De gemeenten verwachten in het voorjaar van 2011 een eerste terugkoppeling over de gezamenlijke koers richting de besturen te kunnen aanbieden.