Gemeente De Wolden


Persbericht

Zuidwolde, 23 november 2010

Gescheiden inzameling van plastic leidt tot lagere afvalstofheffing

De inzameling van plastic verpakkingsafval is in de gemeente De Wolden een succes. Naar verwachting zamelt De Wolden het eerste jaar twee honderd ton plastic in. Dit is ongeveer 20 kg of te wel 20 zakken per huishouden per jaar.
Door de gescheiden inzameling biedt de gemeente minder restafval aan voor verwerking bij de verwerkingsinstallatie in Wijster. Hierdoor bespaart de gemeente ongeveer

E 25.000,- per jaar. Dit financiële voordeel komt ten goede aan de inwoners van De Wolden. De geplande verhoging van de afvalstoffenheffing met 2,5% in 2011 valt nu lager uit. De stijging blijft beperkt tot een indexering van 1,5% in verband met de gestegen kosten van lonen en prijzen.


Wethouder milieu Henk Lammers: "Iedere vier weken haalt de gemeente in De Wolden plastic verpakkingsafval op. Vanaf februari dit jaar is in totaal al 160.000 kg plastic opgehaald. Ik ben er ontzettend trots op dat de inwoners van De Wolden op grote schaal meedoen aan de inzameling.
De gescheiden inzameling levert vooral milieuwinst op. Het gescheiden plastic wordt hergebruikt voor het maken van nieuwe producten. Dit betekent dat waardevolle grondstoffen worden bespaard. Daarnaast wordt ook restafval voorkomen. Dit levert een financieel voordeel op voor de inwoners en een stimulans om mee te doen".
Gemeente De Wolden