Gemeente De Wolden
-

Persbericht

Zuidwolde, 23 november 2010
Ondertekening overeenkomst uitbreiding Recreatiecentrum Van Harte

Maandag 22 november ondertekenden Johan Koops van Recreatiecentrum Van Harte en wethouder Jan ten Kate van de gemeente De Wolden een exploitatieovereenkomst voor de uitbereiding van Recreatiecentrum Van Harte. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere de compensatie van het bos, het bouwprogramma en haar fasering, het beheer en gebruik van het centrum en de kosten.


Van Harte pilot van het project Natuurlijke Recreatie

Wethouder Jan ten Kate: "De ondertekening is voor De Wolden een bijzonder moment. Van Harte is het eerste recreatiecentrum in de gemeente dat ondanks haar ligging in de Ecologische Hoofd Structuur kan uitbreiden. Via het provinciale project Natuurlijke Recreatie zijn Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Recron, provincie en gemeente betrokken bij de planvorming. Met de ondertekening is voor de heer Koops een eind gekomen aan ruim tien jaar plannen maken. Regelmatig heeft hij zijn plannen moeten bijstellen. Ik heb respect voor zijn doorzettingsvermogen. Vanaf donderdag 25 november liggen de plannen in ontwerp voor iedereen ter inzage".


Kwaliteitsslag Recreatiecentrum Van Harte

Het Recreatiecentrum Van Harte is een uniek centrum dat verscholen ligt in de bossen ten noorden van Echten. Het is een kleinschalig park dat vaak gezinnen, families en groepen met gehandicapten te gast heeft. Om de gasten nog beter te kunnen ontvangen heeft Van Harte uitbreidingsplannen. Zeven verouderde accommodaties maken plaats voor tien nog beter aangepaste woningen. Alle accommodaties zijn dan bijvoorbeeld voor een rolstoel toegankelijk. Naar verwachting worden de eerste woningen in november 2011 in gebruik genomen.