Gemeente Bronckhorst

Gemeente Bronckhorst stelt 25.000 euro beschikbaar voor uitbreiding dorpshuis De Korenaar in Halle

In Halle is enige tijd geleden onderzocht of het haalbaar was om een kulturhus te realiseren. Dit is niet gelukt, maar er is wel behoefte aan een verenigingsgebouw, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen houden. Ook wil de plaatselijke huisarts graag zijn huisvesting combineren met een dorpshuis. In complex De Korenaar in het dorp zou dit goed samen kunnen gaan. Dit gebouw is nog van de protestantse gemeente Halle die het voor een symbolisch bedrag wil overdragen aan stichting dorpshuis De Korenaar, waarna dan een verbouwing plaats moet vinden. Dorpshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp als ontmoetingsplaats voor inwoners en ruimte voor verenigingen om activiteiten te houden. Daarnaast kan door de voorgestelde combinatie met de huisartsenpraktijk ook deze voorziening behouden blijven voor Halle.

B en w besloten vandaag 25.000 euro subsidie te verstrekken als bijdrage voor de benodigde uitbreidingswerkzaamheden. De subsidie komt uit het budget dat de gemeente beschikbaar heeft voor het ontwikkelen van dorpshuizen en kuturhusen. De gemeente stelt de subsidie beschikbaar onder de voorwaarde dat ook de provincie Gelderland een subsidie toekent. Vanzelfsprekend bekostigt de stichting zelf ook een groot deel van de verbouwingskosten.

Hengelo (Gld), 19 november 2010