Gemeente Bronckhorst Plannen ontwikkeling De Pol-Pluijmerskamp in Zelhem opgeschort

B en w van Bronckhorst hebben besloten voorlopig het haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling van woningbouw op de locatie De Pol waar momenteel vereniging VV Zelhem gehuisvestigd is op te schorten. Ook wordt het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een nieuw sportpark op de Pluijmerskamp op het huidige complex van Zelos en SEV in Zelhem voorlopig op geschort.

Aanleiding voor het haalbaarheidsonderzoek was de voorgenomen woningbouw op het complex van VV Zelhem op het complex De Pol. Deze woningbouw is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie. Inmiddels moeten de Achterhoekse gemeenten anticiperen op de aankomende krimp van de bevolking in de Achterhoek. Hiervoor is een regionale woonvisie opgesteld. Deze visie leidt tot een bijstelling van het regionale woningbouwprogramma. De woningbouw op het complex de Pol gaat voorlopig niet door. Hiermee vervalt ook de aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek naar de concentratie van de sportvoorzieningen in Zelhem. De vereniging VV Zelhem blijft voorlopig op De Pol gehuisvest.

Trend
De gemeente komt in de nabije toekomst voor flinke bezuinigingen te staan. Deze bezuinigingen zullen ook gevolgen hebben voor de diverse sportaccommodaties in de gemeente. Landelijke trend is dat verenigingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente wil deze ontwikkeling gaan verkennen met de sportverenigingen. De sportverenigingen ontvangen hiervoor in het eerste kwartaal van 2011 een uitnodiging.

Hengelo (Gld), 23 november 2010