Gemeente Bronckhorst

Gemeente bekijkt consequenties terugtrekking schoolbestuur Gelderveste uit onderwijscluster op Rozenstraat in Hengelo

Vorige week ontving de gemeente Bronckhorst van het bestuur van scholengroep Gelderveste de teleurstellende mededeling dat zij zich terugtrekken bij de ontwikkeling van een gecombineerd schoolgebouw (samen met obs Rozengaardsweide) aan de Rozenstraat in Hengelo. Door de gemeente en de besturen van beide scholen is de laatste tijd veel energie gestoken om zo'n onderwijscluster in het dorp van de grond te krijgen.

Begin 2010 is na overleg met de schoolbesturen van Gelderveste en IJsselgraaf gekozen voor de locatie aan de Rozenstraat. Op de vooravond van een presentatie van ontwerpen van de architecten heeft het bestuur van scholengroep Gelderveste zich vorige week echter teruggetrokken. B en w besloten vandaag zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met het schoolbestuur over de consequenties van hun besluit en te blijven zoeken naar de beste oplossing voor een duurzame onderwijshuisvesting in Hengelo. De gemeente is van mening dat investeren in nieuwbouw van scholen alleen kan plaatsvinden als er sprake is van clustering (combineren van voorzieningen) gezien de toekomstige demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Nieuwbouw van zelfstandige scholen op de locaties Schoolstraat en Rozenstraat past hier niet bij. Gelderveste geeft, net zoals de gemeente, aan nog steeds te vinden dat de locatie aan de Rozenstraat de best haalbare optie is, maar besloot zich vanwege een gebrek aan intern d raagvlak toch terug te trekken.

In april 2010 is een intentieverklaring getekend om te komen tot nieuwbouw aan de Rozenstraat. Met de betrokken partijen is gezamenlijk gewerkt om te komen tot een voorspoedige nieuwbouw. De gemeente Bronckhorst heeft hiervoor al kosten gemaakt en de komende periode brengen we de omvang in beeld. De gemeente vindt het enorm jammer dat deze unieke kans voor een gecombineerd nieuw schoolgebouw voor de kinderen van Hengelo door de terugtrekking niet door kan gaan.

Hengelo (Gld), 24 november 2010