Ingezonden persbericht


CBL teleurgesteld door besluit Eerste Kamer

Winkeltijdenwet: "Terug naar de Middeleeuwen"

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de koepelorganisatie van de supermarkten in Nederland, vindt de beslissing van de Eerste Kamer om de zondagopenstelling te beperken een gemiste kans om de economie een impuls te geven.

Vanaf de invoering van de nieuwe Winkeltijdenwet hebben gemeenten een jaar de tijd om hun verordeningen aan te passen aan de nieuwe criteria in de wet. De vraag is hoeveel gemeenten aan de nieuwe criteria gaan voldoen. Alleen wanneer een gemeente aan kan tonen dat zij toeristische aantrekkingskracht heeft, mogen zij meer koopzondagen toelaten dan de 12 koopzondagen die zijn toegestaan. Buiten de lastenverzwaring voor gemeenten, brengt dit veel onzekerheid met zich mee voor ondernemers. Het boodschappen doen op zondag is tegenwoordig zo ingeburgerd dat een groot deel van de omzet op deze dag wordt gehaald. 80% van de mensen die een supermarkt in de buurt hebben die op zondag open is, geeft aan dat zij dit zeer waarderen. Invoering van het wetsvoorstel doet geen recht aan de wens van de consument. Als er supermarkten moeten sluiten, zullen er bovendien banen geschrapt worden. "Terug naar de Middeleeuwen", aldus Henrieke Crielaard van het CBL.

Het wetsvoorstel maakt ook geen einde aan de tombola rondom de avondwinkelbepaling. Per 15.000 inwoners mogen gemeenten één supermarkt een vergunning geven om op zondag open te gaan. In veel gemeenten is het animo van consumenten en ondernemers hiervoor zo groot dat er om vergunningen geloot wordt, of rouleersystemen opgezet worden. Hierdoor is er een ongelijk speelveld en oneerlijke concurrentie.

Door dit wetsvoorstel af te keuren had de Eerste Kamer ruimte kunnen geven aan het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks dat op dit moment in de Tweede Kamer wordt behandeld. Hierin wordt de beslissing over koopzondagen niet gekoppeld aan toerisme, maar aan de wensen van ondernemers, inwoners en de gemeenten zelf. De inzet hierbij is niet dat overal alle winkels op zondag open gaan. Maar de inzet is een evenwichtig, lokaal koopzondagenbeleid dat past bij het karakter van een gemeente.
Ingezonden persbericht