Ingezonden persbericht


Amsterdam, 23 november 2010

P E R S B E R I C H T

Fonds NutsOhra zet vrijwilligers terminale palliatieve zorg in het zonnetje

Fonds NutsOhra, heeft E 1.000.000,= uitgetrokken om alle ruim 9.500 vrijwilligers van de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) in het zonnetje te zetten. Het Fonds wil op deze manier haar waardering laten blijken voor het waardevolle werk dat vrijwilligers in de bijna-thuis-huizen, high care hospices en terminale thuiszorgorganisaties verrichten. Zo'n 200 VPTZ-organisaties maakten dankbaar van dit aanbod gebruik en organiseerden voor hun vrijwilligers één of meerdere activiteiten, waaronder seminars, workshops, lezingen, excursies en theaterbezoeken.

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg staan mensen bij in hun laatste levensfase. Vrijwilligers zijn er om tijd, aandacht en ondersteuning te geven aan degene die gaat sterven. Ook aan diens naasten bieden de vrijwilligers een luisterend oor, nemen taken over en zorgen ervoor dat zij even tot rust kunnen komen. Als het nodig is waken de vrijwilligers bij de cliënt. Zowel thuis, als in het hospice, staan de wensen van de cliënt en de naasten centraal, zodat ze samen nog het best mogelijke uit de laatste maanden, weken of dagen kunnen halen. Omdat Fonds NutsOhra deze hulp van mens tot mens onontbeerlijk en zeer waardevol vindt, heeft het Fonds het landelijk steunpunt van VPTZ benaderd om de ruim 200 lidorganisaties van VPTZ uit te nodigen hun vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Organisaties bepaalden zelf op welke wijze zij daar invulling aan wilden geven. Omdat de bezuinigingen in de zorg elkaar tegenwoordig in een rap tempo opvolgen, werd dit gebaar door alle vrijwilligers enorm gewaardeerd.
Ingezonden persbericht